Archive

News

Temamagasinet «Føtalt Alkohol Spektrum Forstyrrelser»

Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader Helse Sør-Øst (RK-MR) har i samarbeid med KoRus Sør og Helsedirektoratet gitt ut temamagasinet «Føtalt Alkohol Spektrum Forstyrrelser». Magasinet inneholder informasjon om forebygging, diagnostisering og forskning. Intervju med foreldre og dikt fra en voksen med FASD gir innblikk fra et brukerperspektiv. For fagpersoner er det litteraturtips og linker til relevante nettsider.

Download PDF >>

| Tillbaka

News