Archive

News

Alcohol, pregnancy and infant health – a shared responsibility

New report published in Sweden called Alcohol, pregnancy and infant health – a shared responsibility. A review of international and swedish research. The report in English

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa: ett gemensamt ansvar. En översikt av internationell och svensk forskning. The report in Swedish

The report is published by: Svensk Förening för Allmänmedicin, Svensk sjuksköterskeförening, CERA, Stiftelsen Ansvar för Framtiden, Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan, Alkohol & Samfund, Hela Människan, IOGT-NTO, MA – Rusfri Trafikk, MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Sveriges Blåbandsförbund och Sveriges Frikyrkosamråd, 2020.

| Tillbaka

News