Archive

News

Archive by month: 2020-10Return
Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader Helse Sør-Øst (RK-MR) har i samarbeid med KoRus Sør og Helsedirektoratet gitt ut temamagasinet «Føtalt Alkohol Spektrum Forstyrrelser». Magasinet inneholder informasjon om forebygging, diagnostisering og forskning.
Read More

News